Hướng dẫn thuốc đáng tin cậy nhất cho điều dưỡng trong tay bạn.
Tài liệu tham khảo về thuốc điều dưỡng Mosby 2019 là một cẩm nang thuốc điều dưỡng di động đầy màu sắc giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông tin quan trọng nhất về các loại thuốc mà y tá thường xuyên gặp nhất. Hơn 5.000 loại thuốc được mô tả trong văn bản và trên ứng dụng miễn phí – bao gồm 15 mục mới cho các loại thuốc và liệu pháp thuốc được FDA phê duyệt gần đây. Ngoài ra, không có hướng dẫn thuốc nào chú trọng hơn đến sự an toàn của bệnh nhân, với Cảnh báo Hộp đen cho các phản ứng bất lợi nguy hiểm, Cảnh báo an toàn cho các tình huống cần đặc biệt chú ý và tập trung vào cả tác dụng phụ phổ biến và đe dọa đến tính mạng của 50 nhóm thuốc thông thường. Phiên bản thứ 32 này một lần nữa chứng minh tại sao Mosby là tham khảo thuốc tham khảo bán chạy nhất cho các y tá trên thị trường!

Bao quát hơn 5.000 loại thuốc generic và thương mại cung cấp thông tin cho hầu hết mọi loại thuốc mà bạn có thể gặp trong lâm sàng.
Black Box Warnings cung cấp các cảnh báo của FDA về các phản ứng thuốc nguy hiểm hoặc đe dọa tính mạng.
Biểu tượng cảnh báo an toàn nêu bật các tương tác thuốc quan trọng nhất và tác dụng phụ.
Các tác dụng phụ phổ biến và đe dọa tính mạng được tổ chức bởi hệ thống cơ thể, cho thấy các dấu hiệu cần theo dõi trong quá trình đánh giá.
Hướng dẫn sử dụng thuốc tiêm truyền IV, bao gồm các cân nhắc về an toàn và sử dụng ống tiêm và phụ gia tương thích.
Tổ chức theo thứ tự chữ cái theo tên chung cung cấp quyền truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào các loại thuốc cụ thể và thiết kế đầy màu sắc làm nổi bật thông tin quan trọng.
Các bước của Quy trình điều dưỡng được sử dụng làm khuôn khổ để tổ chức tất cả các thông tin chăm sóc điều dưỡng.
Tài liệu tham khảo chéo cho biết thông tin thuốc có thể được tìm thấy trong phần phụ lục.
Thông tin dược động học đầy đủ bao gồm cơ chế và sự hấp thu của thuốc cũng như tác dụng, thời gian và bài tiết của thuốc.

MỚI! 15 chuyên khảo bổ sung cung cấp nội dung cập nhật về các loại thuốc và liệu pháp thuốc mới được FDA công bố.
MỚI! Chỉ dẫn BEERS bao gồm cho các chuyên khảo được lựa chọn.
MỚI! Thuốc có chỉ định di truyền nhận dạng bằng biểu tượng dễ phát hiện.

CHI TIẾT SÁCH____
Mosby’s 2019 Nursing Drug Reference, 32nd Edition
by Linda Skidmore-Roth, RN, MSN, NP
ISBN: 9780323609975 Add to Citavi project by ISBN
Copyright: 2019
Page Count: 1440
Imprint: Mosby
List Price: $44.95

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 1440 trang, 16 MB – Google Drive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *