Giáo trình phụ khoa lâm sàng của Shaw, Phiên bản 17e

Cuốn sách này có một bài tường thuật liền mạch về lâm sàng phụ khoa với các điểm chính được gạch đầu dòng, các điểm nổi bật quan trọng trong các hộp, văn bản minh họa tốt và các câu hỏi tự đánh giá. Đó là một cuốn sách nâng cao với video và ghi […]

Read More

Dorland Từ điển minh họa Y học< Phiên bản 32/e

Là cuốn từ điển Y Học hàng đầu thế giới trong hơn 110 năm qua, Dorland Từ điển minh họa Y học là tham khảo thân thiện, đáng tin cậy cho các chuyên gia y tế ở mọi cấp độ nghề nghiệp, cho phép bạn nắm bắt ý nghĩa của mọi thuật ngữ y tế […]

Read More