Hiệu quả sử dụng  gạo lật nảy mầm hỗ trợ kiểm soát các yếu tố thành phần hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 ngoại trú

Hiệu quả sử dụng gạo lật nảy mầm hỗ trợ kiểm soát các yếu tố thành phần hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 ngoại trú.Hội chứng chuyển hóa (HCCH) được định nghĩa là một nhóm các rối loạn liên quan đến chuyển hóa các chất, bao gồm rối loạn […]

Read More

Nghiên cứu sử dụng thuốc Bevacizumab tiêm nội nhãn phối hợp cắt dịch kính điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn tăng sinh có biến chứng xuất huyết dịch kính

Nghiên cứu sử dụng thuốc Bevacizumab tiêm nội nhãn phối hợp cắt dịch kính điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn tăng sinh có biến chứng xuất huyết dịch kính.Trên thế giới, bệnh võng mạc đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây mù ở độ tuổi 30-64. [1], [2],[3], [4], […]

Read More

Thực  trạng véc  tơ  sốt xuất  huyết  Dengue, mối tương quan giữa khí hậu với chỉ số véc tơ và số mắc sốt xuất  huyết Dengue tại 4 tỉnh miền bắc Việt Nam

Thực trạng véc tơ sốt xuất huyết Dengue, mối tương quan giữa khí hậu với chỉ số véc tơ và số mắc sốt xuất huyết Dengue tại 4 tỉnh miền bắc Việt Nam (2016 – 2017).Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) được biết đến cách đây trên 3 thế kỷ ở các khu vực khí […]

Read More

Graphic Guide to Infectious Disease

Get ebook : $10.00 Graphic Guide to Infectious Disease Infectious Diseases A unique mash-up of medical education and comic book-style illustration, Graphic Guide to Infectious Diseases uses memorable art and humorous text to provide a seriously effective way to enhance your knowledge of complex medical conditions and diseases. Emergency medicine physician Dr. Brian Kloss and […]

Read More

Clinical Practice Manual for Pulmonary and Critical Care Medicine

Get ebook : $10.00 Clinical Practice Manual for Pulmonary and Critical Care Medicine Critical Care, Respiratory Medicine Clinical Practice Manual for Pulmonary and Critical Care Medicine, by Judd W. Landsberg, MD, is a unique point-of-care manual that provides essential information on managing inpatients and outpatients with common, serious respiratory and internal medicine presentation and problems. […]

Read More

Obstetric and Gynecologic Nephrology: Women’s Health Issues in the Patient With Kidney Disease (2020 Release)

Get ebook : $10.00 Obstetric and Gynecologic Nephrology: Women’s Health Issues in the Patient With Kidney Disease (2020 Release) Nephrology, Ob/Gynae The female patient with chronic kidney disease often requires care that differs from the male patient. Particularly in the pregnant patient, a specialized body of knowledge is required to provide optimal care. This book […]

Read More

SESAP 16 Surgical Education and Self-assessment Program

Get ebook : $10.00 SESAP 16 Surgical Education and Self-assessment Program Surgery Surgical Education and Self-Assessment Program (SESAP®) is a premier educational resource for practicing surgeons. The newly unveiled 17th edition of SESAP provides the same high-caliber, rigorously peer-reviewed content as past editions, and also offers many new features that allow surgeons to tailor their […]

Read More