Xử trí cấp cứu ngoại khoa ung thư đại trực tràng, 2020

Xử trí cấp cứu ngoại khoa ung thư đại trực tràng, 2020.Tập này cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực hành y tế và ngoại khoa dựa trên bằng chứng hiện tại trong tình trạng cấp cứu ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Nó cung cấp một quan điểm đa ngành, […]

Read More