Patterson Chẩn đoán và điều trị Các bệnh dị ứng 8e

Từ năm 1972, Bệnh Dị ứng Patterson đã trở thành tài liệu tham khảo đầu tay dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang tìm kiếm một hướng dẫn toàn diện và thiết thực để chẩn đoán và điều trị các rối loạn dị ứng. Phiên bản thứ tám này tập trung vào […]

Read More

Allergy and Asthma: The Basics to Best Practices 1st ed. 2019 Edition

Allergy and Asthma: The Basics to Best Practices 1st ed. 2019 Edition Allergy and Asthma: The Basics to Best Practices is intended to serve as a single comprehensive reference covering all needed knowledge of allergic diseases. Allergy is a unique and distinctive area of medicine wherein learning the fundamentals requires gathering information from various different disciplines. […]

Read More