AO, CÁC NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ GÃY XƯƠNG 3E

AO, CÁC NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ GÃY XƯƠNG 3E

AO, CÁC NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ GÃY XƯƠNG 3E.Cuốn sách này cung cấp các khuyến nghị toàn diện về các nguyên tắc để điều trị gãy xương. Bao gồm các siêu liên kết để tham khảo chéo, một đĩa CD-ROM gồm các video giảng dạy từ AO, các siêu liên kết, đánh dấu trang điện tử và tìm kiếm văn bản và nền tảng Internet với bản cập nhật, thư mục, và các bài đọc thêm.

Phần đầu của sách tập trung vào những kiến ​​thức cơ bản và các nguyên tắc quản lý gãy xương, bao gồm các cơ chế sinh học, các công cụ cho việc lập kế hoạch trước phẫu thuật, quản lý mô mềm, các phương pháp khác nhau của cố định, làm giảm, và cấy ghép. Phần này cũng giải quyết các vấn đề mới liên quan đến cố định trong / ngoài, phẫu thuật bảo tồn, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, và công nghệ sinh học.

Phần 2 trình bày quản lý gãy xương cụ thể trong các khu vực giải phẫu khác nhau. Một chương riêng biệt dành cho từng khu vực thảo luận về đánh giá chấn thương, giải phẫu phẫu thuật, lập kế hoạch trước phẫu thuật, điều trị phẫu thuật, và chăm sóc hậu phẫu. Các tác giả cũng nhấn mạnh cạm bẫy phổ biến và các biến chứng.

Hơn 2.100 hình ảnh minh họa chất lượng cao mô tả một cách sinh động các khái niệm quan trọng của việc quản lý. Nguyên tắc Quản lý gãy xương AO là một nguồn tài nguyên cần thiết cho các chuyên gia chỉnh hình, bác sĩ phẫu thuật chấn thương, và Nội trú các chuyên ngành này.

Product details
Hardcover: 1120 pages
Publisher: AO Publishing, Davos; 3 edition (December 13, 2017)
Language: English
ISBN-10: 3132423092

Các nguyên tắc AO của quản lý gãy xương đã phục vụ nhiều thế hệ bác sĩ phẫu thuật trên toàn thế giới như là nguồn kiến ​​thức và tham khảo thiết yếu trong lĩnh vực phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. Các nguyên tắc cơ bản của phẫu thuật gãy xương đã không thay đổi trong 60 năm, nhưng kiến ​​thức sinh học và lâm sàng, cũng như tiến bộ công nghệ đã mở rộng khả năng mới trong điều trị phẫu thuật và cung cấp cho bác sĩ phẫu thuật cơ hội khám phá những cách mới áp dụng các nguyên tắc AO.

Ấn bản thứ ba mới của cuốn sách này đã được mở rộng để bao gồm kiến ​​thức mới và khám phá công nghệ tiên tiến nhất. Nó cũng giải quyết những thách thức đối mặt với các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình ngày nay, chẳng hạn như sự gia tăng theo cấp số nhân về gãy xương dễ vỡ do thay đổi nhân khẩu học và dân số già hóa. Cuốn sách nhằm mục đích giúp các bác sĩ phẫu thuật để thành công tăng lên những thách thức như vậy.

Các tính năng chính bao gồm:

Đóng góp của hơn 50 bác sĩ phẫu thuật, nhà khoa học và chuyên gia y tế nổi tiếng
Hơn 2.100 hình ảnh và hình ảnh chất lượng cao, cũng như quyền truy cập vào hơn 250 bản trình bày video
Các chương mới về gãy xương periprosthetic, trật khớp đầu gối, gãy xương dễ vỡ và chăm sóc orthogeriatric và thông tin bổ sung về thiết lập và lập kế hoạch phòng mổ
Truy cập ngay vào phạm vi phát triển liên tục của AO các dịch vụ giáo dục trực tuyến qua mã QR cho thiết bị di động bao gồm hoạt ảnh, webcast, hội thảo trên web, bài giảng, Tham khảo về phẫu thuật AO, AOSTART và hơn thế nữa
AOTrauma vui mừng mang đến cho bạn một phiên bản mở rộng, toàn diện và cập nhật mới về Nguyên tắc AO của Quản lý gãy xương cho người dân, nghiên cứu sinh, giảng viên và giảng viên, bác sĩ phẫu thuật chấn thương và chỉnh hình và nhân viên phòng mổ.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment