Phiên bản thứ 2 được cập nhật đầy đủ của cuốn sách giáo khoa này tiếp tục đóng vai trò là một hướng dẫn toàn diện cho việc xử lý thông tin liên quan đến lĩnh vực phẫu thuật giảm cân đang không ngừng phát triển.
Các chương này được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này và bao gồm các thông tin cập nhật nhất, bao gồm các phần mới về chất lượng trong phẫu thuật cắt bỏ, phẫu thuật nội soi và quản lý các biến chứng của bệnh nhân.
Phiên bản mới này tiếp tục đề cập đến những cân nhắc cơ bản cho phẫu thuật giảm cân, các thủ tục hiện đang được chấp nhận, kết quả của phẫu thuật giảm cân bao gồm giảm cân dài hạn, cải thiện và giải quyết bệnh đi kèm và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Sự nhấn mạnh đặc biệt khác được dành cho các chủ đề của phẫu thuật chuyển hóa và phẫu thuật cho bệnh nhân có BMI thấp hơn. Ngoài ra, các thủ tục nội soi mới bao gồm bóng bay dạ dày, thủ tục chỉnh sửa nội soi và dược lý trị liệu mới hơn cho bệnh béo phì được xem xét.

Giáo trình phẫu thuật giảm cân Phiên bản thứ hai của ASMBS (Hiệp hội Phẫu thuật Chuyển hóa & Giảm cân Hoa Kỳ) sẽ tiếp tục là nguồn thông tin khoa học hàng đầu cho các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ lâm sàng, nội trú, sinh viên và các thành viên nhóm chăm sóc tích hợp ngày nay và trong nhiều năm tới.

TRÍCH DẪN_
The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery
Editors
Ninh T. Nguyen
Stacy A. Brethauer
John M. Morton
Jaime Ponce
Raul J Rosenthal
Copyright 2020
Publisher
Springer International Publishing
Copyright Holder
Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN
978-3-030-27021-6
DOI
10.1007/978-3-030-27021-6
Hardcover ISBN
978-3-030-27020-9
Edition Number 2
Number of Pages
XXIX, 654
Number of Illustrations
57 b/w illustrations, 170 illustrations in colour

Tải Ebook: Định dạng PDF – 654 Trang – 29 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *