Cuốn atlas này mô tả toàn diện ứng dụng của chụp cắt lớp vi tính (CT) và chụp cộng hưởng từ (MR) trong các tình huống thực tế, sử dụng 192 trường hợp lâm sàng minh họa. Những kỹ thuật hình ảnh này đang cách mạng hóa phương pháp chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân tim mạch và đang dần trở thành chuyên khoa phụ khả thi giữa các bác sĩ X quang và bác sĩ tim mạch.

Atlas lâm sàng, MRI và CT tim và động mạch chủ cung cấp các ví dụ dựa trên trường hợp liên quan đến lâm sàng về cách áp dụng các kỹ thuật hình ảnh CT và MRI để xác định các đặc điểm bệnh lý của một loạt các bệnh tim mắc phải và bẩm sinh.

Sử dụng hơn 1000 minh họa chất lượng cao về các đặc điểm hình ảnh CT và MRI đặc biệt của hầu hết các bệnh tim mạch, cả mắc phải và bẩm sinh, do đó cung cấp một nguồn tài nguyên quý giá cho cả những người hành nghề X quang /tim mạch chuyên khoa và không chuyên khoa đang tìm cách hiểu sâu về cách thức để nhận ra các tính năng của một loạt các bệnh tim bằng kỹ thuật hình ảnh CT và MRI.

TRÍCH DẪN___
Clinical Atlas of Cardiac and Aortic CT and MRI 1st ed. 2019 Edition
by Patricia M. Carrascosa (Editor), Carlos M. Capuñay (Editor), Alejandro Deviggiano (Editor), Gaston A. Rodriguez-Granillo (Editor)
Hardcover: 369 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2019 edition (March 2, 2019)
Language: English
ISBN-10: 3030036812
ISBN-13: 978-3030036812
Product Dimensions: 8.3 x 0.8 x 11.3 inches
Shipping Weight: 3 pounds

Tải Ebook: Định dạng PDF – 369 Trang – 46 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *