Phiên bản thứ năm của Luellmann Atlas màu dược lý đã được sửa đổi rộng rãi để bao gồm tất cả các tiến bộ gần đây và các loại thuốc mới, và các minh họa đã được tối ưu hóa và cập nhật. Mỗi trang trải rộng hai trang trình bày văn bản súc tích ở bên trái được bổ sung bằng hình minh họa đầy màu sắc ở bên phải để giúp người dùng nhanh chóng học các sự kiện và khái niệm quan trọng.

Các phần được mã hóa màu cung cấp cho người đọc một khuôn khổ hữu ích để tiếp cận những phát triển mới nhất về dược lý.

Phần 1, Dược lý đại cương, giải thích các khía cạnh cơ bản, như hấp thu, phân phối và loại bỏ thuốc, cùng với các cơ chế phân tử của tác dụng của thuốc
Phần 2, Dược lý hệ thống, trình bày các nhóm thuốc khác nhau, nhấn mạnh các khía cạnh chức năng và trị liệu của chúng
Phần 3, Trị liệu các bệnh được chọn, cung cấp tất cả các thông tin liên quan về điều trị dược lý của một số lượng lớn các điều kiện

Các tính năng chính:

Định dạng thân thiện với người dùng lý tưởng để nghiên cứu và đánh giá, tự lượng giá và tham khảo nhanh
Hoàn toàn sửa đổi và cập nhật, với 174 ảnh màu mới
Bảng chú giải thuật ngữ mới quan trọng và thú vị
Cập nhật chỉ mục thuốc chi tiết có chứa thông tin hiện tại về các loại thuốc được liệt kê bởi cả tên chung và biệt dược

Phiên bản thứ năm của Atlas màu dược lý là một hướng dẫn nghiên cứu và tham khảo thiết yếu cho mỗi sinh viên, y tá và bác sĩ thực hành cần cập nhật những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực này.

THÔNG TIN_
Color Atlas of Pharmacology 5th Edition
by Heinz Lüllmann (Author), Klaus Mohr (Author), Lutz Hein (Author)
Paperback: 416 pages
Publisher: Thieme; 5 edition (November 15, 2018)
Language: English
ISBN-10: 9783132410657
ISBN-13: 978-3132410657
ASIN: 3132410659
Product Dimensions: 5 x 0.8 x 7.2 inches
Shipping Weight: 1.2 pounds

TẢI SÁCH: Định dạng PDF – 416 trang – Kích thước 169 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *