ATLAS SIÊU ÂM CẤP CỨU BỎ TÚI

ATLAS SIÊU ÂM CẤP CỨU BỎ TÚI

ATLAS SIÊU ÂM CẤP CỨU BỎ TÚI.Trên thị trường có rất nhiều cuốn giáo trình về siêu âm trong đó hướng dẫn cách siêu âm tại giường. Atlas siêu âm cấp cứu là một cuốn sách khác biệt, nó là một cuốn atlas trực quan, bao gồm rất nhiều hình ảnh màu bao quát hầu hết các thực thể bệnh lý và các điều kiện cấp cứu thường gặp trong thực hành lâm sàng.

Hơn 300 ví dụ cụ thể về các dấu hiệu dương tính trên siêu âm được cung cấp, bao quát từng hệ cơ quan và hầu hết các điều kiện thường gặp. mỗi điều kiện bao gồm nhiều hình ảnh với các chú thích chi tiết, cho phép tham khảo nhanh trong điều kiện lâm sàng bận rộn.
Cả những bệnh lý thường gặp và ít gặp đều được bao gồm.
Một website đi kèm có sẵn cung cấp các video về siêu âm tim, mạch máu và tiêu hóa và các quy trình thủ thuật dưới sự hướng dẫn của siêu âm.

Được viết bởi các chuyên gia hàng đầu về siêu âm cấp cứu, với hơn 800 hình ảnh chất lượng cao, Atlas siêu âm cấp cứu là tham khảo vô giá dành cho mỗi bác sĩ lâm sàng sử dụng siêu âm cấp cứu.

TÓM TẮT
Pocket Atlas of Emergency Ultrasound (Atlas Series) 1st Edition
by Robert F. Reardon, O. John Ma M.D, James R. Mateer MD
List Price: $94.00
Paperback: 368 pages
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 1 edition (December 23, 2014)
Language: English
ISBN-10: 0071668071
ISBN-13: 978-0071668071
Product Dimensions: 4.8 x 0.6 x 7 inches
Shipping Weight: 12.6 ounces

ATLAS SIÊU ÂM CẤP CỨU BỎ TÚI

Leave a Comment