Netter Tổng quan lâm sàng và atlas tim mạch 3e

Hoàn hảo cho bác sĩ nội trú, bác sĩ đa khoa, bác sĩ gây mê, bác sĩ khoa cấp cứu, sinh viên y khoa, y tá và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, những người cần có kiến ​​thức thực tế về tim mạch, Netter Tổng quan về Tim mạch học phiên bản […]

Read More