Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị đái tháo đường type 2 ở người bệnh ngoại trú tại Trung tâm Y tế Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị đái tháo đường type 2 ở người bệnh ngoại trú tại Trung tâm Y tế Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị năm 2022

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHÒNG NGỪA TÉ NGÃ CHO NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HAI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY VÀ VINMEC NHA TRANG NĂM 2022

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHÒNG NGỪA TÉ NGÃ CHO NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HAI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY VÀ VINMEC NHA TRANG NĂM 2022