Nhận xét đặc điểm tật khúc xạ ở trẻ em tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong khoảng thời gian 2021-2022.

Luận văn thạc sĩ Nhận xét đặc điểm tật khúc xạ ở trẻ em tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong khoảng thời gian 2021-2022. Title:  Nhận xét đặc điểm tật khúc xạ ở trẻ em tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong khoảng thời gian 2021-2022. Authors:  Vũ Thu Hương Advisor:  PGS.TS Nguyễn Thị … Read more

Xác định chủng Candida gây viêm âm hộ, âm đạo và kết quả điều trị bằng Lactobacilli kết hợp Econazole

Luận văn thạc sĩ Xác định chủng Candida gây viêm âm hộ, âm đạo và kết quả điều trị bằng Lactobacilli kết hợp Econazole Title:  Xác định chủng Candida gây viêm âm hộ, âm đạo và kết quả điều trị bằng Lactobacilli kết hợp Econazole Authors:  Ngô Thị, Hiền Advisor:  Trần Cẩm, Vân Keywords:  Candida;Lactobacilli;Econazole;Viêm … Read more

Nghiên cứu độc tính và tác dụng điều trị của viên nang trĩ số 01 trên thực nghiệm

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu độc tính và tác dụng điều trị của viên nang trĩ số 01 trên thực nghiệm Title:  Nghiên cứu độc tính và tác dụng điều trị của viên nang trĩ số 01 trên thực nghiệm Authors:  Trần, Đăng Trung Advisor:  Nguyễn, Thị Thu HàPhạm, Thị Vân Anh Keywords:  trĩ;thực … Read more

Ứng dụng kỹ thuật BoBs trong chẩn đoán trước sinh một số hội chứng vi mất đoạn và vi lặp đoạn nhiễm sắc thể

Luận văn thạc sĩ Ứng dụng kỹ thuật BoBs trong chẩn đoán trước sinh một số hội chứng vi mất đoạn và vi lặp đoạn nhiễm sắc thể Title:  Ứng dụng kỹ thuật BoBs trong chẩn đoán trước sinh một số hội chứng vi mất đoạn và vi lặp đoạn nhiễm sắc thể Authors:  Nguyễn, … Read more