Đặc điểm một số xét nghiệm cầm – đông máu của bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trẻ tuổi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Luận văn thạc sĩ Đặc điểm một số xét nghiệm cầm – đông máu của bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trẻ tuổi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Title:  Đặc điểm một số xét nghiệm cầm – đông máu của bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trẻ tuổi tại Bệnh … Read more

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI TRONG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN MỘT SỐ BỆNH DI TRUYỀN

Luận văn thạc sĩ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI TRONG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN MỘT SỐ BỆNH DI TRUYỀN Title:  ỨNG DỤNG KĨ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI TRONG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN MỘT SỐ BỆNH DI TRUYỀN Authors:  Phan, Ngọc Phú Quý Advisor:  Giang, HoaLương, Thị Lan … Read more

Đánh giá kết quả lau dài và các yếu tố ảnh hưởng của tiêm cồn khoang Meckel trong điều trị đau dây V dưới hướng dẫn DSA

Luận văn thạc sĩ Đánh giá kết quả lau dài và các yếu tố ảnh hưởng của tiêm cồn khoang Meckel trong điều trị đau dây V dưới hướng dẫn DSA Title:  Đánh giá kết quả lau dài và các yếu tố ảnh hưởng của tiêm cồn khoang Meckel trong điều trị đau dây V … Read more

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GẦN, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ DẠ DÀY TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2021-2022

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GẦN, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ DẠ DÀY TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2021-2022