Bài giảng- Chẩn đoán X-quang tiết niệu

Bài giảng- Chẩn đoán X-quang tiết niệu

Bài giảng- Chẩn đoán X-quang tiết niệu

Học Viện Quân Y-Bộ môn chẩn đoán hình ảnh

MỤC TIÊU HỌC TẬP

  • Nắm được các phương pháp chụp X-quang hệ tiết niệu
  •  Đọc được phim X-quang bình thường và bệnh lý hệ tiết niệu

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1.Phần thủ tục:

       Bộ môn                   : Chẩn đoán hình ảnh

  Môn học                 : X-quang

  Đối tượng học viên: Học viên đại học

  Tên bài giảng         : Chẩn đoán X-quang tiết niệu

  Tên giáo viên         : BS CKII Nguyễn Thành Lê

  Năm học                 : 2009 – 2010

 Thời gian giảng       : 90 phút

2.Các mục tiêu học tập:

– Nắm được các phương pháp chụp X-quang hệ tiết niệu

  – Biết được hình ảnh bình thường và bệnh lý hệ tiết niệu

3.Kỹ thuật tiến hành:

3.1.Loại bài giảng: Lý thuyết

3.2.Phương pháp dạy học: Diễn giảng, trình bày trực quan

3.3.Hình thức tổ chức dạy học: Tập trung giảng đường

3.4. Phương tiện dạy học: Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu đa năng.

4. Phần thời gian và cấu trúc bài giảng:

4.1.Tổ chức lớp: 1 phút

4.2.Kiểm tra bài cũ: 2 phút

4.3.Giới thiệu tài liệu tham khảo, nghiên cứu: 2 phút

4.4.Tiến hành nội dung bài giảng: 85 phút

chan-doan-x-quang-tiet-nieu
 
 
Xem thêm tài liệu Nội soi- tiêu hóa : www.noitiethoc.com/p643s645-noi-soi-tieu-hoa.html
 
 
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment