Tên bài báo:Bảng tính tỷ lệ mất nước ứng dụng trong lâm sàng bỏng

Tác giả: Nguyễn Văn Quỳnh

Tên tạp chí: Y học thực hành

Năm xuất bản: 1990 Số: 2 Trang: 16-20

Việc điều trị bỏng, sốc bỏng bao gồm nhiều vấn đề toàn diện và đặc thù riêng, song thời gian xử trí sốc bỏng là vấn đề bổ sung thể tích dịch (huyết tương, điện giải, dịch keo, máu). Lập công thức tính tỷ lệ mất nước (TLMN): Tính TLMN trong tế bào toàn thể: lập tỷ lệ giữa khối lượng nước mất với khối lượng nước toàn thể trước khi mất nước (60%p), lập đồ thị để tiện đánh giá và so sánh với độ giảm trọng lượng cơ thể (p) phù hợp với qui định phân loại mức độ mất nước thông thường; Tính TLMN ngoài tế bào: loại trừ trường hợp thiếu máu nặng (HC giảm, He máu giảm) khi số xét nghiệm: HC tăng, He tăng là mất nước ngoài tế bào. Qua sử dụng bảng tính TLMN để tính dịch thiếu trong sốc bỏng cho thấy tỷ lệ tử vong do mất nước giảm rõ rệt, các biến chứng do truyền thể tích dịch thừa, thiếu cũng hạn chế.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.01003

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

Thông tin tham khảo

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *