BÁO CÁO LOẠT CA ĐẶT ĐƯỜNG TIÊM DƯỚI DA DUY TRÌ TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

BÁO CÁO LOẠT CA ĐẶT ĐƯỜNG TIÊM DƯỚI DA DUY TRÌ TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

BÁO CÁO LOẠT CA ĐẶT ĐƯỜNG TIÊM DƯỚI DA DUY TRÌ TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸ
HOANG THỊ MỘNG HUYỀN,1 ĐẶNG HUY QUỐC THỊNH2, PHAM THANH HUYÊN3,
TRỊNH HỒNG GẤM3, NGUYỄN THỊ TUYÊT NGA3, TRẦN KIM NGUYÊN3,
LÊ NHẬT THANH TUYỀN3, NGUYỄN THỊ HỒNG YÊN3, LÊ THỊ THANH LANG3,
BÙI THỊ HOANG YÊN3, NGUYỄN THỊ THÚY AN3, NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THẢO4,
PHAN ĐỖ PHƯƠNG THẢO4, QUÁCH THANH KHÁNH5
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả, tiện lợi và an toàn trong sử dụng kỹ thuật đặt đường tiêm dưới da (TDD) duy trì nhiều ngày trong Chăm sóc giảm nhẹ (CSGN) cho người bệnh ung thư (UT).
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt ca với 8 ca lâm sàng BNUT điều trị tại khoa CSGN, BVUB TP. HCM từ tháng 6-9/2018. Sử dụng phiếu khảo sát để thu thập số liệu. Thống kê mô tả được sử dụng để phân tích số liệu.


Kết quả:
TDD duy trì nhiều ngày có thể sử dụng cho bất kỳ BN ở mọi lứa tuổi, tuổi, mọi chẩn đoán và mọi chỉ số KPS, đặ biệt là với KPS thấp (30-50) khi BN có chỉ định kiểm soát các triệu chứng khó chịu và bị giới hạn việc dùng thuốc bằng đường uống.
Tính hiệu quả trong kiểm soát triệu chứng trên BN đạt mức độ cao (87.5%).Không ghi nhận tai biến tại chỗ, tính an toàn trên BN đạt mức độ cao (100%). Tính an toàn khi thực hiện kỹ thuật trên thân nhân BN đạt mức độ cao (87.5%). Tính tiện lợi trên BN và thân nhân BN đạt mức độ cao (87.5%-100%).
Kết luận/ Kiến nghị:
Tính hiệu quả, an toàn, tiện lợi trên BN đạt mức độ cao.
Tính an toàn, tiện lợi trên thân nhân BN đạt mức độ cao.
Cần thiết phải có một nghiên cứu cụ thể, khoa học với cỡ mẫu lớn hơn để kết quả thu gặt được mang tính thuyết phục.
Bệnh viện cần thiết có chương trình tập huấn trong bệnh viện để tất cả các ĐD biết rõ qui trình, kỹ thuật và hoàn toàn yên tâm trong thực hành lâm sàng CSGN đặc biệt là chăm sóc các BN cận tử, khi việc đưa thuốc vào cơ thể thông qua đường uống bị giới hạn nhằm kiểm soát tốt các triệu chứng cuối đời, nâng cao hiệu quả, chất lượng sống cho từng người bệnh

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment