BỆNH LÝ CỦA HỆ TĨNH MẠCH VÀ BẠCH HUYẾT

BỆNH LÝ CỦA HỆ TĨNH MẠCH VÀ BẠCH HUYẾT

BỆNH LÝ CỦA HỆ TĨNH MẠCH VÀ BẠCH HUYẾT ( Venous and Lymphatic Diseases ) 

Với sự chọn lựa vô giá bao gồm rất nhiều hình ảnh đầy màu sắc , hướng dẫn có thẩm quyền này bao gồm việc xác định, đánh giá, sinh lý bệnh, dịch tễ học, và điều trị các rối loạn ảnh hưởng đến giải phẫu hệ thống tĩnh mạch và bạch huyết.

Sách được viết bởi các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực, xem xét các chủ đề bao gồm quản lý huyết khối tĩnh mạch sâu, suy tĩnh mạch mạn tính, chấn thương tĩnh mạch, và các liệu pháp phẫu thuật và dược lý cho những điều kiện này.

Cuốn sách này chắc chắn sẽ là một tham khảo không thể thiếu cho các chuyên gia tim mạch, các bác sĩ ngoại tổng quát cũng như các học viên sau đại học có liên quan.

BỆNH LÝ CỦA HỆ TĨNH MẠCH VÀ BẠCH HUYẾT

TRÍCH DẪN

Venous and Lymphatic Diseases

Nicos Labropoulos, Gerard Stansby

Price: $250.00

Hardcover: 584 pages

Publisher: Informa Healthcare; 1 edition (May 15, 2006)

Language: English

ISBN-10: 0824729234

ISBN-13: 978-0824729233

Product Dimensions: 7 x 1.3 x 10 inches

Shipping Weight: 2.6 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment