BỆNH LÝ HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG, TỪ THỰC NGHIỆM ĐẾN LÂM SÀNG

BỆNH LÝ HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG, TỪ THỰC NGHIỆM ĐẾN LÂM SÀNG

BỆNH LÝ HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG, TỪ THỰC NGHIỆM ĐẾN LÂM SÀNG .Các nhà thực nghiệm hàng đầu xem xét các mô hình động vật được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các phương pháp điều trị mới mạnh mẽ cho các bệnh lý thuộc hệ thống thần kinh trung ương. Cuốn sách này sử dụng các mô hình động vật mới mẻ trong bệnh Alzheimer, Parkinson và bệnh Huntington, và các nghiên cứu về lão hóa.

Những kỹ thuật chủ yếu dựa vào phân tích hành vi, cũng như các mô hình phát triển từ việc truyền chất độc thần kinh và từ những tiến bộ trong sinh học phân tử đều được giải thích kỹ càng, cũng như các mô hình phát triển cho các điều kiện thần kinh cấp tính, bao gồm cả chấn thương não và đột quỵ. 

Thẩm quyền và toàn diện, bệnh hệ thống thần kinh trung ương: Sáng tạo từ Mô hình động vật từ thí nghiệm đến lâm sàng cung cấp cho các nhà thần kinh học, nhà dược lý, và các bác sĩ quan tâm một cuộc khảo sát độc đáo của các mô hình động vật cho hầu hết các bệnh thần kinh hàng đầu hiện nay, một công cụ quan trọng để phát triển các phương pháp điều trị bằng thuốc sáng tạo ngày nay. 

BỆNH LÝ HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG, TỪ THỰC NGHIỆM ĐẾN LÂM SÀNG

THÔNG TIN

Central Nervous System Diseases (Contemporary Neuroscience) 

Dwaine F. Emerich, Reginald L. Dean III, Paul R. Sanberg

Price: $179.00

Paperback: 527 pages

Publisher: Humana Press; Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2000 edition (November 19, 2010)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment