Bản đồ bỏ túi được hoan nghênh về các điều kiện bệnh lý phổ biến nhất được thấy trên CT và MRI – cần thiết hơn bao giờ hết, với hình ảnh và trường hợp mới
Được thiết kế để tìm kiếm nhanh tại điểm chăm sóc, cuốn cẩm nang ngắn gọn này cung cấp cho các nhà công nghệ và sinh viên các phát hiện về CT và MRI về 200 tình trạng bệnh lý thường thấy trong thực hành hàng ngày, cùng với thông tin lâm sàng thích hợp. Mỗi bệnh lý được liệt kê có một trang văn bản kèm theo hình ảnh MRI và / hoặc CT, thường cung cấp nhiều quan điểm của cùng một bệnh lý.
Văn bản bao gồm một mô tả về nguyên nhân, dịch tễ học, các dấu hiệu và triệu chứng, đặc điểm hình ảnh, cho CT và MRI, điều trị và các tuyên bố tiên lượng. Cuốn sách cũng bao gồm một phần mở đầu có giá trị về Nguyên tắc hình ảnh trong Chụp cắt lớp điện toán và Chụp cộng hưởng từ và một phần thông tin về Phương tiện tương phản.
Được thiết kế cho tính di động và dễ sử dụng, cuốn cẩm nang này cho phép các nhà công nghệ kiểm tra nhanh chóng các phát hiện hình ảnh bệnh lý và thông tin lâm sàng cần thiết mà không cần phải tham khảo sách giáo khoa lớn, nặng.

Thông tin về các Tác giả
Michael L. Gray, MS, RT (R) (MR) (CT) là Trợ lý Giáo sư Khoa X-Quang tại Đại học Nam Illinois (Carbondale, IL). Ông tích cực giảng dạy các khóa học ôn tập cho các chứng nhận MR và CT.

Jagan M. Ailinani, MD là một bác sĩ X quang và trước đây là Giáo sư lâm sàng về X quang và Y học Cộng đồng tại Đại học Nam Illinois (Carbondale, IL).

CHI TIẾT SÁCH____
Title: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, Third Edition
Author(s): Michael L Grey, Jagan Mohan Ailinani
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical
Year: 2018 Edition: 3
Language: English Pages 570
ISBN: 1260121941

Size: 42 MB Extension: pdf

Tải sách: Định dạng PDF, 570 trang, 42 MB – GOOGLE DRIVE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *