Bệnh lý thần kinh tiểu đường và thực hành lâm sàng 2020

Bệnh lý thần kinh tiểu đường và thực hành lâm sàng 2020

Bệnh lý thần kinh tiểu đường và thực hành lâm sàng 2020.Bệnh lý thần kinh và thực hành lâm sàng bệnh tiểu đường nhằm cải thiện sự hiểu biết về sinh lý bệnh học của toàn bộ quang phổ từ vận động cảm giác đến bệnh lý thần kinh tiểu đường tự trị, mối tương quan của nó với các triệu chứng, cải thiện việc giao tiếp với bệnh nhân bao gồm cả tiên lượng và các công cụ khác mà người ta nên sử dụng để quản lý tốt hơn. Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ôn lại sự hiểu biết về các khoa học cơ bản của y học lâm sàng để đối phó với bệnh lý thần kinh tiểu đường tốt hơn – Giải phẫu, Sinh lý học, Hóa sinh và Bệnh lý và cung cấp các chi tiết cần thiết.

Bộ sách nhằm mục đích giải thích những gì các bác sĩ lâm sàng cần nhất để giúp đỡ bệnh nhân và có thể làm chậm tốc độ tiến triển bệnh.

TRÍCH DẪN_
Diabetic Neuropathy and Clinical Practice 1st ed. 2020 Edition
by Sanjeev Kelkar (Author)
Hardcover: 319 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2020 edition (March 1, 2020)
Language: English

Bệnh lý thần kinh tiểu đường và thực hành lâm sàng 2020

Leave a Comment