Cuốn sách này trình bày một tập hợp các trường hợp bệnh tuyến giáp và tuyến cận giáp thường gặp trong thực hành lâm sàng. Các trường hợp, hầu hết được kèm theo hình ảnh hướng dẫn, đã được chọn để truyền đạt kiến ​​thức liên quan đến lâm sàng về đầy đủ các rối loạn nội tiết có nguồn gốc tuyến giáp và tuyến cận giáp.

Theo đó, cuốn sách không chỉ bao gồm các tình huống thường gặp của bác sĩ lâm sàng trong chăm sóc ở tuyến cơ sở, mà còn các rối loạn không phổ biến và các biểu hiện bất thường của các rối loạn phổ biến.
Bản chất toàn diện của cuốn sách sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề chẩn đoán nan giải và người đọc cũng sẽ tìm thấy thông tin cập nhật về quản lý bệnh. Các khuyến nghị được cung cấp dựa trên các hướng dẫn thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng hiện tại và được hỗ trợ bởi các tài liệu liên quan để hài hòa các giao thức dựa trên bằng chứng có sẵn với thực hành lâm sàng hiện tại.
Bệnh tuyến giáp và tuyến cận giáp: Hướng dẫn dựa trên trường hợp được thiết kế để kích thích tư duy và hỗ trợ duy trì kiến ​​thức. Được viết bởi các chuyên gia nổi tiếng về y học hạt nhân, nội tiết lâm sàng, ung thư và phẫu thuật nói chung, nó sẽ hấp dẫn các chuyên gia và nội trú trong các lĩnh vực này.

TRÍCH DẪN___
Thyroid and Parathyroid Diseases: A Case-Based Guide 1st ed. 2019 Edition, Kindle Edition
by Tamer Özülker (Editor), Mine Adaş (Editor), Semra Günay (Editor)
Hardcover: 486 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2019 edition
Language: English
ISBN-10: 3319784757
ISBN-13: 978-3319784755
Product Dimensions: 7.2 x 1.2 x 10 inches
Shipping Weight: 3 pounds

Tải Ebook: Định dạng PDF – 486 Trang – 22 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *