BỆNH VẨY NẾN VÀ VIÊM KHỚP PHẢN ỨNG

BỆNH VẨY NẾN VÀ VIÊM KHỚP PHẢN ỨNG

BỆNH VẨY NẾN VÀ VIÊM KHỚP PHẢN ỨNG ( Psoriatic and Reactive Arthritis: A Companion to Rheumatology, 1e )

Cuốn sách mới này là một tham khảo đồng hành cùng với kiệt tác ” Khớp học” của Hochberg và cộng sự. Tập trung vào những tiến bộ quan trọng gần đây trong sự hiểu biết của chúng ta về di truyền và miễn dịch học của bệnh vẩy nến và viêm khớp phản ứng, và ý nghĩa của chúng để chẩn đoán và quản lý.

Các chuyên gia cơ xương khớp hàng đầu sẽ cùng bạn khám phá những khái niệm mới trong cơ chế di truyền và bệnh sinh và chẩn đoán sớm, cung cấp bao trùm toàn diện, minh họa các đặc điểm lâm sàng, đánh giá các lựa chọn điều trị mới nhất, bao gồm cả sinh học và thảo luận các biện pháp đánh giá kết quả lâm sàng.

+ Khám phá các cơ chế gây bệnh và tiêu chuẩn chẩn đoán mới nhất

+ Cung cấp các công cụ cần thiết cho chẩn đoán sớm và theo dõi tiến triển của bệnh. + Cung cấp bao quát toàn diện các biểu hiện lâm sàng của vẩy nến và viêm khớp phản ứng, bao gồm cả một ‘tập bản đồ màu mini”.

+ Xem xét các ưu và nhược điểm của các lựa chọn điều trị có sẵn, bao gồm cả biện pháp sinh học mới nhất cũng như các liệu pháp truyền thống.

+ Bao gồm các thảo luận thực tế về các biện pháp đánh giá kết quả lâm sàng, cung cấp các công cụ liên tục để đánh giá chức năng, hoạt động của bệnh, và chất lượng cuộc sống.

BỆNH VẨY NẾN VÀ VIÊM KHỚP PHẢN ỨNG

TÓM TẮT

Psoriatic and Reactive Arthritis: A Companion to Rheumatology, 1e

Christopher Ritchlin MD, Oliver FitzGerald

Price: $151.95

Hardcover: 256 pages

Publisher: Mosby; 1 edition (May 22, 2007)

Language: English

ISBN-10: 0323036228

ISBN-13: 978-0323036221

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment