Bộ câu hỏi trắc nghiệm Dược lý (có đáp án, file .doc)

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÁC DỤNG CỦA THUỐC TRONG CƠ THỂ

1. Yếu tố bệnh nhân ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc là:
A. Thói quen
B. Công việc
C. Điều kiện sống
D. Mức thu nhập
E. Cân nặng
2. Các yếu tố của cơ thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc được nêu dưới đây, ngoại trừ:
A. Giới tính
B. Giống nòi
C. Bệnh lý
D. Nhóm máu
E. Cơ địa
3. Các yếu tố của bệnh nhân có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, ngoại trừ:
A. Giống nòi
B. Thói quen
C. Tuổi tác
D. Bệnh lý
E. Cơ địa
4. Các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc ở BN là, ngoại trừ:
A. Thời khắc
B. Môi trường
C. Ánh sáng
D. Tiếng động
E. Độ ẩm

Download Tại Đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *