Hệ thống nội tiết, Phiên bản 2 cung cấp một hướng dẫn ngắn gọn và trực quan về giải phẫu, sinh lý và sinh lý bệnh của các tuyến nội tiết. Tập sách này trong Bộ sưu tập minh họa y khoa Netter (“Sách xanh” của CIBA) đã được Tiến sĩ William F. Young, Jr. mở rộng và sửa đổi để phản ánh nhiều tiến bộ thú vị đã được thực hiện trong lĩnh vực này. Tác phẩm nghệ thuật cổ điển Netter, minh họa cập nhật và hình ảnh hiện đại làm cho công trình vượt thời gian này trở nên cần thiết cho thư viện của bạn.

Truy cập các minh họa hiếm trong một nguồn thuận tiện từ công trình của Netter duy nhất dành riêng cho hệ thống nội tiết.

Nhận được một cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh về hệ thống nội tiết thông qua bảo hiểm đa ngành về nội tiết nói chung.

Có được sự hiểu biết nhanh chóng về các chủ đề phức tạp từ một định dạng văn bản súc tích cung cấp một cầu nối bối cảnh giữa y học cơ bản và chuyên ngành.

Áp dụng phương pháp trực quan với nghệ thuật Netter cổ điển, minh họa cập nhật, tác phẩm nghệ thuật mới và hình ảnh hiện đại cho chức năng tuyến nội tiết bình thường và bất thường và trình bày lâm sàng bệnh nhân bị rối loạn nội tiết.

Thấy mối liên hệ giữa khoa học cơ bản và lâm sàng với tổng quan tích hợp về cấu trúc và chức năng bình thường liên quan đến các điều kiện bệnh lý.

Đi sâu vào văn bản cập nhật của tác giả và biên tập viên mới, William F. Young, Jr., MD mở rộng các khái niệm minh họa.

Lợi ích từ quan điểm của một ban cố vấn quốc tế cho nội dung phản ánh sự đồng thuận toàn cầu hiện nay.

Một tài liệu tham khảo đáng tin cậy và hiệu quả về hệ thống nội tiết với sự hỗ trợ trực quan của Netter

THÔNG TIN_
The Netter Collection of Medical Illustrations: The Endocrine System (Netter Green Book Collection) 2nd Edition
by William F. Young Jr. MD MSc (Author)
Series: The Netter Collection of Medical Illustrations
ISBN Number 9781437705959
Edition Number 2
Format Book
Trim 9.5w x 11.5h
Illustrations Approx. 283 illustrations (283 in full color)
Imprint Saunders
Page Count 256

Download sách: Định dạng PDF – 256 Trang – 18 MB – English

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *