Bước đầu khảo sát tính an toàn của chế phẩm BT1 chữa sốt rét

Bước đầu khảo sát tính an toàn của chế phẩm BT1 chữa sốt rét

Tên bài báo:Bước đầu khảo sát tính an toàn của chế phẩm BT1 chữa sốt rét

Tác giả:Trương Văn Như, Bế Thị Thuấn, Phạm Thanh Kỳ, Phó Đức Thuần, Lê Thị Hồng Vân
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1992Số:1Trang:24-26
Tóm tắt:
Nghiên cứu này khảo sát tính an toàn của BT1 trên một số mô hình cấp diễn (75 chuột nhắt trắng) và trường diễn (5 thỏ). Kết quả: thuốc dưới dạng nước sắc không có biểu hiện độc nếu đánh giá theo liều chết 50% súc vật thí nghiệm nhưng vẫn chưa đủ độ an toàn tuyệt đối. Thuốc dưới dạng dịch chiết cồn tỏ ra độc hơn, có thể do một thành phần độc nào đó có thể có trong lá thường sơn, tan nhiều ở trong cồn. Dùng trường diễn với thời gian gấp 4 lần dùng trên lâm sàng, thì thuốc chưa biểu hiện rõ độc tính, các chỉ số tương đối bình thường. Dịch chiết bằng cồn, có độc tính cao, do đó nên sử dụng dưới dạng thuốc sắc. Tác dụng phụ có hiện tượng ỉa chảy, cần được lưu ý tìm nguyên nhân và cách khắc phục.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment