Casebook thực tế này cung cấp cái nhìn sâu sắc quan trọng cho các bác sĩ lâm sàng muốn tìm hiểu về chẩn đoán và quản lý tăng áp động mạch phổi do huyết khối thuyên tắc mạn tính (CTEPH). Nó mô tả một cách có hệ thống quá trình ra quyết định lâm sàng đối với nhiều trường hợp CTEPH, từ các ví dụ phổ biến đến hiếm thấy của bệnh này. Các chương được xây dựng theo định dạng dễ theo dõi được thiết kế để cải thiện người đọc ra quyết định lâm sàng.

Các trường hợp lâm sàng trong bệnh tăng áp động mạch phổi do huyết khối thuyên tắc mạn tính không chỉ có một số trường hợp CTEPH có độ phức tạp khác nhau, mà còn một số tình trạng y tế có thể bắt chước CTEPH. Do đó, đây là nguồn tài nguyên dựa trên bằng chứng quan trọng cho thực tập sinh và nghiên cứu sinh, bác sĩ tim mạch, bác sĩ phổi, bác sĩ phẫu thuật tim và bác sĩ X quang đang tìm cách mở rộng kiến thức của họ trong lĩnh vực này.

TRÍCH DẪN_
Clinical Cases in Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension
Editors
William R. Auger
Deepa Gopalan
Series Title
Clinical Cases in Cardiology
Copyright 2020
Publisher
Springer International Publishing
Copyright Holder
Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN
978-3-030-17366-1
DOI
10.1007/978-3-030-17366-1
Softcover ISBN
978-3-030-17365-4
Series ISSN
2523-3009
Edition Number 1
Number of Pages
XVII, 194

Tải Ebook: Định dạng PDF – 194 Trang – 9 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *