Khi lĩnh vực ngoại khoa tổng quát tiếp tục mở rộng, con đường chẩn đoán và điều trị đang trở nên phức tạp hơn. Các phương thức chẩn đoán có sẵn cho bác sĩ lâm sàng có thể rất hữu ích nhưng cũng quá sức khi xem xét các phát hiện thường có thể xác định phạm vi điều trị cho bệnh nhân.
Văn bản này sẽ lấy các bệnh lý chính của các hệ thống thường được nghiên cứu trong ngoại khoa tổng quát và trình bày chúng theo một định dạng duy nhất dựa trên các thuật toán. Các thuật toán sẽ bắt đầu bằng cách trình bày lâm sàng của bệnh nhân, tìm ra các phương thức chẩn đoán khác nhau có sẵn cho bác sĩ ngoại khoa và cuối cùng cho phép bác sĩ đưa ra quyết định về các lựa chọn điều trị dựa trên các mô hình khác nhau trong các thuật toán.

Văn bản này sẽ trở thành một tài nguyên rất hữu ích cho các bác sĩ ngoại khoa vì nó cho phép các con đường lâm sàng phức tạp được tổ chức thuận tiện trong các thuật toán logic. Nó sẽ trở thành một hướng dẫn ngắn gọn nhưng toàn diện để hỗ trợ trong việc ra quyết định lâm sàng. Tất cả các thuật toán sẽ được xem xét bởi các chuyên gia trong lĩnh vực của họ và bao gồm các thông tin lâm sàng và dựa trên bằng chứng cập nhật nhất.

Thuật toán lâm sàng trong Ngoại khoa tổng quát cung cấp một nguồn tài nguyên hữu ích cho các bác sĩ ngoại khoa trong thực hành lâm sàng cũng như bác sĩ nội trú ngoại khoa và điều trị ngoại khoa đang chuẩn bị cho các kỳ thi hội đồng.

TRÍCH DẪN_
Clinical Algorithms in General Surgery – A Practical Guide
Editors: Docimo Jr., Salvatore, Pauli, Eric M. (Eds.)
Hardcover: 786 pages
Publisher: Springer; 1st edition 2019
Language: English
ISBN-10: 978-3-319-98497-1
Product Dimensions: 8.7 x 0.8 x 11 inches
Shipping Weight: 3.2 pounds

Tải Ebook: Định dạng PDF – 786 Trang – 22 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *