Được phát triển bởi một nhóm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sản khoa, cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan về trình bày bệnh, điều trị, phác đồ và kết quả trong lĩnh vực sản khoa. Biên soạn tham khảo toàn diện này là một đỉnh cao của phương pháp tiếp cận đa ngành và quản lý dựa trên bằng chứng trong sản khoa.

Cập nhật và dễ hiểu, nó cung cấp một sự pha trộn của các hướng dẫn được chấp nhận rộng rãi, bí quyết lâm sàng thực tế và những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này, bao gồm tất cả các trường hợp cấp cứu gặp phải trong phòng sinh.

+ Được viết và biên soạn bởi các chuyên gia dành riêng cho quản lý sản khoa
+ Kết hợp một sự pha trộn của các hướng dẫn, giao thức, kiến thức lâm sàng và những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực được chấp nhận rộng rãi
+ Miêu tả toàn diện, toàn diện về trình bày, điều trị và kết quả quản lý trong phòng sinh
+ Thông tin có hệ thống theo định dạng thân thiện với người dùng, được hỗ trợ bởi các bảng minh họa, biểu đồ luồng và thuật toán
+ Nhấn mạnh vào cách tiếp cận đa ngành
+ Cập nhật với kết quả nghiên cứu lâm sàng mới nhất

TRÍCH DẪN_
Labour Room Emergencies
Editors
Alok Sharma
Copyright 2020
Publisher
Springer Singapore
Copyright Holder
Springer Nature Singapore Pte Ltd.
eBook ISBN
978-981-10-4953-8
DOI
10.1007/978-981-10-4953-8
Hardcover ISBN
978-981-10-4952-1
Edition Number 1
Number of Pages
XV, 543
Number of Illustrations
55 b/w illustrations, 139 illustrations in colour

Tải Ebook: Định dạng PDF – 543 Trang – 21 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *