Lời tựa Y tế công cộng (YTCC) và y học dự phòng (YHDP) đang ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng trong nền y tế của mỗi quốc gia. Trong khi y học lâm sàng (YHLS) hướng tới việc chẩn đoán và điều trị cho từng cá thể bệnh nhân thì YTCC lại […]

The post Cẩm nang dành cho sinh viên y tế công cộng và y học dự phòng appeared first on Thư viện Medipharm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *