Bệnh béo phì là một bệnh dịch vì hơn 2/3 dân số Hoa Kỳ bị béo phì và do đó, có gánh nặng cao về các bệnh đồng mắc bệnh liên quan đến cân nặng. Phẫu thuật giảm cân đã được chứng minh là hiệu quả và bền vững để điều trị bệnh béo phì nghiêm trọng.

Tiến bộ công nghệ bao gồm các ứng dụng của nội soi và kỹ thuật nội soi đã nhanh chóng phát triển lĩnh vực này. Dữ liệu và kết quả điều trị kiểm tra cũng đã được cải thiện và là nhà cung cấp, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị để điều trị cho bệnh nhân.

Khi các kỹ thuật và kết quả đã phát triển, việc truy cập vào một nguồn lực toàn diện nhưng tập trung liên quan đến phẫu thuật barective hiện bị hạn chế. Sách giáo khoa được đề xuất được thiết kế để trình bày một cách tiếp cận toàn diện và hiện đại về tình trạng hiện tại và tương lai của các can thiệp Barective, đã thay đổi đáng kể kể từ phiên bản đầu tiên của Hướng dẫn. Các bản cập nhật trong phiên bản này sẽ bao gồm lĩnh vực thủ tục nội khoa mở rộng nhanh chóng, tập trung vào các thiết bị mới và lý thuyết về cơ chế. Dữ liệu mới liên quan đến phương pháp nội soi để điều trị béo phì, cũng như kết quả dữ liệu dài hạn được cải thiện sẽ được xem xét. Các phương pháp phẫu thuật mới hơn để điều trị bệnh chuyển hóa và béo phì được bao gồm, cũng như các cơ chế hoạt động và hiệu quả được đề xuất. Các phần mới khác bao gồm các phần về ứng dụng công nghệ robot, các trường hợp đặc biệt bao gồm cấy ghép và mang thai, và phương tiện truyền thông xã hội trong phẫu thuật.
Các phần sẽ giải quyết sự tiến hóa trong các phương pháp điều trị cụ thể dành cho bệnh nhân, đánh giá ban đầu và lựa chọn quy trình cho từng bệnh nhân, các kỹ thuật phẫu thuật và nội soi mới nhất đang được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân bao gồm dữ liệu về kết quả và hướng điều trị trong tương lai. Đặc biệt và duy nhất trong số các tài liệu tham khảo, trọng tâm chính của văn bản này sẽ tập trung vào cả các cơ sở trị liệu và chuyển hóa của các phương pháp điều trị và kết quả.
Hướng dẫn SAGES về phẫu thuật giảm cân, Phiên bản thứ hai phù hợp với Chương trình thạc sĩ về tiêu hóa gan mật của SAGES UNIVERSITY mới nhất.

TRÍCH DẪN_
The SAGES Manual of Bariatric Surgery
Editors
Kevin Reavis
Allison Barrett
Matthew Kroh
Copyright
2018
Publisher
Springer International Publishing
Copyright Holder
Springer International Publishing AG, part of Springer Nature
eBook ISBN
978-3-319-71282-6
DOI
10.1007/978-3-319-71282-6
Softcover ISBN
978-3-319-71281-9
Edition Number
2
Number of Pages
XVIII, 688
Number of Illustrations
11 b/w illustrations, 134 illustrations in colour

Tải Ebook: Định dạng PDF – 688 Trang – 18 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *