Hướng dẫn quản lý Shock – Tiếp cận dựa trên kịch bản

Cuốn sách này được thiết kế để cung cấp cho người đọc hướng dẫn tốt nhất về quản lý sốc trong thế giới thực. Hướng dẫn toàn diện, dựa trên bằng chứng và cập nhật được cung cấp về chăm sóc tối ưu cho bệnh nhân bị các loại sốc khác nhau – nhiễm trùng, […]

Read More