Cuốn sách này trả lời các câu hỏi chính của các bác sĩ lâm sàng cấp cứu phải đối mặt với các biểu hiện đau dạ dày và tiêu hóa phức tạp. Thay vì một định dạng truyền thống bao gồm dịch tễ học, sinh lý bệnh, chẩn đoán và lựa chọn điều trị, cuốn sách này đưa ra một cách tiếp cận phản ánh cách các bác sĩ lâm sàng tương tác với bệnh nhân – bằng cách hỏi và trả lời các câu hỏi chăm sóc lâm sàng cụ thể.
Cuốn sách được tổ chức thành các phần bằng cách trình bày – ví dụ như xuất huyết tiêu hóa – mỗi phần chứa các chương về các câu hỏi cụ thể, chẳng hạn như Điểm số rủi ro lâm sàng tốt nhất cho bệnh nhân XHTH có nguy cơ thấp là gì? phản hồi dựa trên cơ sở và một bản tóm tắt cung cấp các thông lệ, khuyến nghị và tài liệu tham khảo tốt nhất.
Ngoài ra, ở cuối mỗi phần là một chương có tiêu đề “Góc chuyên gia” , hỏi những câu hỏi lâm sàng tương tự với một chuyên gia phẫu thuật hoặc tiêu hóa và bao gồm những kinh nghiệm chính mà các chuyên gia này dành cho các bác sĩ cấp cứu.
Các trường hợp cấp cứu tiêu hóa: Câu trả lời dựa trên bằng chứng cho các câu hỏi lâm sàng chính là một hướng dẫn cần thiết cho các bác sĩ y khoa cấp cứu, nội trú và sinh viên y khoa muốn xem xét và cải thiện việc chăm sóc các trường hợp cấp cứu đường tiêu hóa.

TRÍCH DẪN_
Gastrointestinal Emergencies Evidence-Based Answers to Key Clinical Questions
Editors: Graham, Autumn, Carlberg, David J. (Eds.)
Hardcover: 523 pages
Publisher: Springer; 1st edition 2019
Language: English
ISBN-10: 978-3-319-98343-1
Product Dimensions: 8.7 x 0.8 x 11 inches
Shipping Weight: 3.2 pounds

Tải Ebook: Định dạng PDF – 523 Trang – 13 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *