CARCINÔM NHẦY BÌ NGUYÊN PHÁT CỦA PHỔI: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP VÀ HỒI CỨU Y VĂN

CARCINÔM NHẦY BÌ NGUYÊN PHÁT CỦA PHỔI: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP VÀ HỒI CỨU Y VĂN

CARCINÔM NHẦY BÌ NGUYÊN PHÁT CỦA PHỔI: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP VÀ HỒI CỨU Y VĂN
Ngô Thị Tuyết Hạnh1,2, Phạm Văn Tấn1, 430-
Lưu Đức Tùng1, Phạm Thị Như Diễm1, Lâm Quốc Trung3

Carcinôm nhầy bì là khối u ác tính thường gặp của tuyến nước bọt, nhưng là thực thể hiếm gặp ở phổi. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhân nam, 25 tuổi, phát hiện khối u ở phổi qua kết quả X quang ngực thẳng và CT Scan ngực khám sức khỏe hậu SARS-CoV-2. Bệnh nhân không biểu hiện bất kỳ triệu chứng cơ năng hoặc thực thể đặc hiệu nào. X quang ngực thẳng thể hiện đám mờ vùng quanh rốn phổi phải. CT Scan ngực cho thấy tổn thương nội phế quản thùy trên phổi phải kèm đông đặc thùy trên phổi phải. Nội soi phế quản phát hiện một u nội phế quản thùy trên phổi phải. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt thùy trên phổi phải và nạo hạch trung thất, kết quả giải phẫu bệnh là carcinôm nhầy bì, độ thấp, nguyên phát của phế quản. Khảo sát các cơ quan khác không phát hiện bất thường. Bệnh nhân được theo dõi 6 tháng sau phẫu thuật không thấy dấu hiệu của u tái phát hoặc di căn Carcinôm nhầy bì là loại u ác tính thường gặp nhất của tuyến nước bọt(6). Tuy nhiên, carcinôm nhầy bì nguyên phát ở phổi thì hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 0,1-0,2% ung thư của phổi(5,6). Các bằng chứng hiện nay cho thấy carcinôm nhầy bì của phổi không liên quan đến thuốc lá(3). Về mô bệnh học, phân loại năm 2020 của WHO(3) xếp carcinôm nhầy bì vào týp tuyến nước bọt của u phổi, đặc trưng bởi các tế bào chế tiết nhầy, tế bào dạng gai và tế bào trung gian. Carcinôm nhầy bì độ thấp thường gặp hơn và điển hình gồm vùng cấu trúc dạng nang lót bởi các tế bào tiết nhầy, và vùng đặc bao gồm các tế bào dạng gai không tạo sừng và tế bào trung gian. Trong khi đó, carcinôm nhầy bì độ cao thì hiếm và ưu thế thành phần tế bào trung gian và tế bào dạng gai không điển hình

CARCINÔM NHẦY BÌ NGUYÊN PHÁT CỦA PHỔI: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP VÀ HỒI CỨU Y VĂN

Leave a Comment