Giải phẫu học cho các nhà điện sinh lý tim

Cuốn cẩm nang trực quan này tích hợp giải phẫu tim và các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến được sử dụng trong phòng can thiệp thông tim hoặc điện sinh lý học ngày nay, hướng dẫn người đọc hiểu toàn diện về cả giải phẫu tim bình thường và các cấu trúc liên quan […]

Read More

Sinh lý học Tim mạch, Ấn bản thứ 9

Tham khảo giúp bạn ôn tập kiến thức về sinh lý học tim mạch tốt nhất có sẵn cho kỳ thi USMLE®, kiểm tra hết môn. Sinh lý học tim mạch, Phiên bản thứ chín là một cách ngắn gọn và thú vị để bạn có được kiến ​​thức cơ bản về các nguyên tắc […]

Read More

Giáo trình Huyết động học lâm sàng [Phiên bản 2]

Trọng tâm lâm sàng cao và hình minh họa rõ ràng, sống động làm cho Giáo trình về huyết động học lâm sàng, tái bản lần thứ 2, bởi Tiến sĩ Michael Ragosta, tài nguyên được lựa chọn để phân tích chính xác các dạng sóng huyết động được tạo ra trong các phòng thông […]

Read More

Sinh lý học Tim mạch và ứng dụng lâm sàng 9e

Sách ôn tập về sinh lý học tim mạch tốt nhất có sẵn cho kỳ thi USMLE®. Sinh lý học tim mạch, Phiên bản thứ chín là một cách ngắn gọn và thú vị để bạn có được kiến ​​thức cơ bản về các nguyên tắc hoạt động cơ bản của hệ thống tim mạch […]

Read More

Huyết động học Tim mạch dành cho bác sĩ Lâm sàng 2e

Cardiovascular Hemodynamics for the Clinician, 2nd Edition, provides a useful, succinct and understandable guide to the practical application of hemodynamics in clinical medicine for all trainees and clinicians in the field. Concise handbook to help both practicing and prospective clinicians better understand and interpret the hemodynamic data used to make specific diagnoses and monitor ongoing […]

Read More