Câu hỏi Trào ngược dạ dày

Câu hỏi Trào ngược dạ dày

a1. Sự trào ngược dịch acid từ dạ dày lên thực quản chỉ gặp ở trường hợp nào sau đây:

A.    Ở người có rối loạn vận động của thực quản.

B.     Ở người có sự chậm làm rỗng của dạ dày.

C.     Ở người có tổn thương hệ thống chống trào ngược .

D.    Ở người bình thường sau ăn..

E.     Tất cả đều đúng.

 

2. Hệ thống hàng rào chống trào ngược giữa dạ dày và thực quản gồm có hai phần: một là cơ thắt dưới (SIO), hai là:

A.    Nếp gấp niêm mạc.

B.     Góc His.

C.     Các sợi chéo của cơ ở thành phình vị lớn.

D.    Trụ phải của cơ hoành.

E.     Tất cả đều đúng.

 

3. Thành phần chính của hàng rào chống trào ngược dạ dày-thực quản là:

A.    Cơ thắt dưới.

B.     Góc His.

C.     Trụ phải của cơ hoành.

D.    Nếp gấp niêm mạc.

E.     Các sợi chéo của cơ ở thành phình vị lớn.

 

4. Có ba cơ chế chính của sự trào ngược dạ dày-thực quản: một là sự dãn của cơ thắt dưới, hai là sự trào ngược dịch qua cơ thắt đã dãn, ba là:

A.    Sự biến dạng thoáng qua của góc His.

B.     Sự xoá thoáng qua các nếp gấp niêm mạc vùng chuyển tiếp.

C.     Sự co thoáng qua các trụ phải của cơ hoành.

D.    Sự co thoáng qua các sợi cơ của phình vị lớn.

E.     Sự tăng thoáng qua áp lực trong ổ bụng.

 

5. Ở trẻ em có bệnh lý nào sau đây cũng có biểu hiện trào ngược dạ dày-thực quản:

A.    Thoát vị tâm vị phình vị lớn bẩm sinh.

B.     Ngắn thực quản bẩm sinh.

C.     Nhảo-dãn thực quản bẩm sinh.

D.    Chalasie oesophagienne.

E.     Tất cả đều đúng.

 

6. Đối với trào ngược dạ dày-thực quản khi đã có biến chứng viêm thực quản thì thái độ xử trí thường là:

A.    Điều trị nội cả trẻ em cũng như người lớn.

B.     Điều trị nội ở người lớn còn trẻ em theo dõi.

C.     Điều trị nội ở trẻ em còn người lớn theo dõi.

D.    Điều trị phẫu thuật ở người lớn còn trẻ em thì chỉ điều trị nội.

E.     Điều trị phẫu thuật cả trẻ em và người lớn.

 

 7. Vai trò chính trong việc đào thải dịch trào ngược từ thực quản xuống lại dạ dày trong bệnh lý trào ngược dạ dày-thực quản ở tư thế đứng là:

A.    Trọng lực.

B.     Nhu động của thực quản.

C.     Sự dãn của cơ thắt dưới thực quản.

D.    Sự co của các sợi cơ phình vị lớn dạ dày.

E.     Niêm mạc tâm vị và góc His.

 

8. Vai trò chính trong việc đào thải dịch trào ngược từ thực quản xuống lại dạ dày trong bệnh lý trào ngược dạ dày-thực quản ở tư thế nằm là:

A.   Trọng lực.

B.   Nhu động của thực quản.

C.   Sự dãn của cơ thắt dưới thực quản.

D.   Sự co của các sợi cơ phình vị lớn dạ dày.

E.    Niêm mạc tâm vị và góc His.

 

9. Trong bệnh lý trào ngược dạ dày-thực quản thì vấn đề rối loạn nhu động thực quản có đặc điểm nào sau đây:

A.    Rối loạn nhu động thường gặp ở những trào ngược bệnh lý.

B.     Rối loạn nhu động có thể là nguyên nhân hoặc là hậu quả .

C.     Rối loạn nhu động có thể được cải thiện sau điều trị nội.

D.    Sau điều trị viêm, ở trẻ em rối loạn nhu động giãm, người lớn không.

E.     Tất cả đều đúng.

 

10. Những rối loạn nhu động của thực quản thường xảy ra nặng nhất là ở trong bệnh:

A.    Trào ngược dạ dày thực quản.

B.     Trào ngược có biến chứng viêm thực quản.

C.     Trào ngược có biến chứng loét niêm mạc thực quản.

D.    Loét Barette thực quản.

E.     Sẹo xơ thực quản.

 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment