Cuốn sách này bao gồm chẩn đoán hình ảnh sinh lý, chuyển hóa và phân tử cho u thần kinh đệm. U thần kinh đệm là khối u não nguyên phát phổ biến nhất. Hình ảnh là rất quan trọng để quản lý u thần kinh đệm vì khả năng xác định vị trí giải phẫu và mức độ bệnh không xâm lấn. Mặc dù MRI thông thường được sử dụng để hướng dẫn các phương pháp điều trị hiện tại, nhiều nghiên cứu cho thấy các đặc điểm phân tử của u thần kinh đệm có thể được xác định bằng hình ảnh không xâm lấn, bao gồm chụp MRI sinh lý và chụp cắt lớp phát xạ positron axit amin (PET). Những kỹ thuật hình ảnh tiên tiến này hứa hẹn sẽ giúp làm sáng tỏ sinh học khối u cơ bản và cung cấp thông tin quan trọng có thể được tích hợp vào thực hành lâm sàng thông thường.

Văn bản phác thảo thực hành lâm sàng hiện tại bao gồm các tình huống phổ biến trong đó diễn giải hình ảnh ảnh hưởng đến quản lý bệnh nhân. Khoảng cách về kiến ​​thức và các lĩnh vực tiến bộ tiềm năng dựa trên việc áp dụng các kỹ thuật hình ảnh thử nghiệm nhiều hơn sẽ được thảo luận. Khi xem lại cuốn sách này, độc giả sẽ tìm hiểu:

Phương pháp chẩn đoán hình ảnh tiêu chuẩn hiện hành được sử dụng trong thực hành lâm sàng cho bệnh nhân đang điều trị u thần kinh đệm và ý nghĩa của các phương thức điều trị mới nổi bao gồm liệu pháp miễn dịch
Cơ sở lý thuyết cho các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến bao gồm MRI khuếch tán và tưới máu, quang phổ MRI, CEST và axit amin PET
Mối quan hệ giữa hình ảnh và các tính năng u thần kinh phân tử /genomic được tích hợp trong bản cập nhật phân loại của WHO 2016 và ứng dụng tiềm năng của học máy
Về giao thức khối u não tiêu chuẩn được chấp nhận gần đây và được FDA phê chuẩn cho các thử nghiệm thuốc đa trung tâm
Về những lỗ hổng kiến ​​thức cản trở việc quản lý bệnh nhân tối ưu và các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến có thể giải quyết những thiếu sót này

TRÍCH DẪN___
Glioma Imaging: Physiologic, Metabolic, and Molecular Approaches 1st ed. 2020 Edition
by Whitney B. Pope (Editor)
Hardcover: 286 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2020 edition (November 12, 2019)
Language: English
ISBN-10: 303027358X
ISBN-13: 978-3030273583
Product Dimensions: 7 x 10 inches
Shipping Weight: 2.2 pounds

Tải Ebook: Định dạng PDF – 286 Trang – 16 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *