Tài nguyên độc đáo này được thiết kế để trở thành một hướng dẫn thực tế, thân thiện với người dùng cho bác sĩ nhi khoa, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe làm việc với trẻ em bị rối loạn phổ tự kỷ. Chẩn đoán và chăm sóc trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ cung cấp hướng dẫn hiện đại cho các bác sĩ lâm sàng về cách nhận biết, chẩn đoán và hỗ trợ trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ, từ khi còn nhỏ đến khi chuyển sang tuổi trưởng thành. Cuốn sách này cũng sẽ đi sâu vào cách hỗ trợ bệnh nhân nhi bằng cách làm việc với các gia đình và thảo luận về cách tương tác và hỗ trợ tốt nhất cho các gia đình này.
Cuốn sách mở đầu với phần giới thiệu toàn diện về ASD và những trở ngại trong chẩn đoán và những lầm tưởng phổ biến. Phần hai dành cho việc nhận biết sớm sự phát triển không điển hình và xem xét các bước chẩn đoán bệnh tự kỷ, bao gồm đánh giá, thăm khám chẩn đoán, kiểm tra phát triển và thảo luận về các phát hiện với cha mẹ. Phần Ba bao gồm điều trị và can thiệp cho phổ tự kỷ và bao gồm một cuộc thảo luận về các liệu pháp thay thế và cách hướng cha mẹ đến các phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng hoặc hợp lý. Phần Bốn và Năm đề cập đến các chủ đề đặc biệt có liên quan đến mối quan hệ lâu dài của PCP và bác sĩ nhi khoa với các gia đình, bao gồm các chương về lo lắng, cha mẹ, các hành vi thách thức và các tình huống phổ biến xảy ra trong thời thơ ấu cho những người mắc ASD. Các chương sau nghiên cứu sâu hơn về việc cung cấp thông tin, chăm sóc nhạy cảm cho bệnh nhân có bản sắc giao nhau và thảo luận về cách nhận dạng giới tính và quan điểm văn hóa và thái độ có thể tác động đến bệnh nhân nhi mắc ASD.

Được viết theo phong cách trò chuyện, Chẩn đoán và Chăm sóc Trẻ bị Rối loạn Phổ Tự kỷ sẽ là nguồn lực lý tưởng cho bác sĩ nhi khoa, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe làm việc với trẻ em mắc ASD, cung cấp từng bước cụ thể phương pháp mà độc giả có thể kết hợp vào thực tiễn của họ.

TRÍCH DẪN___
Diagnosing and Caring for the Child with Autism Spectrum Disorder: A Practical Guide for the Primary Care Provider Paperback – October 31, 2019
by Tina Iyama-Kurtycz (Author)
Paperback: 269 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2020 edition (October 31, 2019)
Language: English
ISBN-10: 3030265307
ISBN-13: 978-3030265304
Product Dimensions: 6.1 x 9.2 inches

Tải Ebook: Định dạng PDF – 269 Trang – 5 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *