Tham khảo được sửa đổi và cập nhật kỹ lưỡng này bao gồm nhiều tiến bộ trong chẩn đoán, đánh giá, điều trị và sinh lý bệnh chấn thương sọ não. Kể từ khi xuất bản phiên bản đầu tiên vào năm 2012, nhận thức của cộng đồng đã tăng lên rất nhiều về hậu quả lâm sàng của những chấn thương đầu nhẹ nhất và kết quả là nỗ lực phối hợp của các nước trên thế giới để tăng kinh phí nghiên cứu.

Phiên bản thứ hai này tiếp tục tập trung vào chấn thương sọ não nhẹ – hoặc chấn động não – và chứa các cập nhật cho tất cả các chương ban đầu cũng như thêm các chương mới giải quyết các di chứng lâm sàng, bao gồm chấn động ở trẻ em, thay đổi thị giác, bệnh não chấn thương mãn tính và liên quan đến TBI.

Chấn thương sọ não: Hướng dẫn chẩn đoán, quản lý và phục hồi chức năng của bác sĩ lâm sàng, Ấn bản thứ hai, là một tài nguyên toàn diện được thiết kế cho các nhà thần kinh học, bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu, bác sĩ thể thao và các nhà cung cấp y tế khác, bao gồm cả bác sĩ tâm lý và bác sĩ thần kinh, cũng như các huấn luyện viên thể thao đánh giá và chăm sóc cho những người đã duy trì TBI.
Cuốn sách có tóm tắt về các lĩnh vực chẩn đoán và trị liệu thích hợp nhất, có thể dễ dàng truy cập bởi các bác sĩ lâm sàng /chuyên gia bận rộn. Ngoài ra, các thuật toán điều trị của cuốn sách cung cấp một tài liệu tham khảo thực tế cao cho các liệu pháp tiên tiến, và một phụ lục cập nhật của các mã ICD được bao gồm.

Một đóng góp nổi bật cho tài liệu, Chấn thương sọ não: Hướng dẫn chẩn đoán, quản lý và phục hồi chức năng của bác sĩ lâm sàng, Ấn bản thứ hai, một lần nữa cung cấp một nguồn tài nguyên vô giá cho tất cả các nhà cung cấp điều trị bệnh nhân mắc TBI.

TRÍCH DẪN_
Book Title
Traumatic Brain Injury
Book Subtitle
A Clinician’s Guide to Diagnosis, Management, and Rehabilitation
Editors
Jack W. Tsao
Copyright
2020
Publisher
Springer International Publishing
Copyright Holder
Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN
978-3-030-22436-3
DOI
10.1007/978-3-030-22436-3
Hardcover ISBN
978-3-030-22435-6
Edition Number
2
Number of Pages
XV, 462
Number of Illustrations
45 b/w illustrations, 57 illustrations in colour

Tải Ebook: Định dạng PDF – 462 Trang – 15 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *