CHẤN THƯƠNG THÂM NHẬP KỸ THUẬT PHẪU THUẬT VÀ QUẢN LÝ CHU PHẪU 2E

CHẤN THƯƠNG THÂM NHẬP KỸ THUẬT PHẪU THUẬT VÀ QUẢN LÝ CHU PHẪU 2E

CHẤN THƯƠNG THÂM NHẬP KỸ THUẬT PHẪU THUẬT VÀ QUẢN LÝ CHU PHẪU 2E

Phẫu thuật cần có kỹ năng. Kỹ năng cần kiến thức. Kiến thức về các thủ thuật, di chuyển, và các công cụ. Cuốn sách này là về kiến ​​thức như vậy. Tác giả là những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này đã đóng góp những kỹ thuật tinh túy cùng với nhiều năm kinh nghiệm.

Các chương ngắn “Tôi phải làm thế nào” cung cấp cho người đọc một hướng dẫn nhanh chóng và hiệu quả, sẽ là vô giá khi giải quyết bất kỳ Chấn thương xuyên nào.

Cuốn sách không nhằm mục đích phục vụ như là một tham khảo toàn diện về sinh lý bệnh và quản lý chấn thương mà mục tiêu là để cung cấp các giải pháp thiết thực về việc làm thế nào để điều trị chấn thương ngoại khoa.

Nó mô tả các bước mà bạn phải thực hiện giữa đêm, phải đối mặt với chảy máu nghiêm trọng, bạn sẽ chỉ có một cơ hội để cứu một mạng sống !


Product details
Hardcover: 644 pages
Publisher: Springer; 2nd ed. 2017 edition (September 1, 2016)
Language: English
ISBN-10: 366249857X

CHẤN THƯƠNG THÂM NHẬP KỸ THUẬT PHẪU THUẬT VÀ QUẢN LÝ CHU PHẪU 2E

Leave a Comment