Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả đặc điểm, đánh giá định tính, định lượng một số chỉ tiêu chất lượng 8 vị thuốc bổ thường dùng tại một số bệnh viện YHCT ở Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chỉ tiêu Mô tả: có 18/24 mẫu nghiên cứu đạt tiêu chuẩn (chiếm 75%). Chỉ tiêu Định tính: 31/39 mẫu nghiên cứu đạt tiêu chuẩn (chiếm 79,5%). Chỉ tiêu Định lượng: 58/72 mẫu nghiên cứu đạt tiêu chuẩn (chiếm 80,5%). Hiện nay, chất lượng thuốc cổ truyền tại các bệnh viện YHCT ở Hà Nội không đạt chuẩn một số chỉ tiêu ở mức cao.

Nền y học cổ truyền (YHCT) của nước ta có một lịch sử phát triển lâu dài và phong phú. Từ xưa, ông cha ta đã biết sử dụng nguồn dược liệu quý giá của đất nước để phòng bệnh và chữa bệnh.
Hiện nay, thuốc cổ truyền (TCT) ngày càng được sử dụng rộng rãi trên thế giới. TCT không nh ững có tác dụng chữa bệnh tốt m à còn có tác dụng điều hòa, cân bằng sự hoạt động của các cơ quan, bộ phận trong cơ thể để duy trì sức khỏe, bảo vệ và kéo dài cuộc sống [6].
Chất lượng TCT là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả điều trị. Hiện nay tiêu chuẩn hóa chất lượng dược liệu chủ yếu theo dược điển Việt Nam IV (DĐVN IV) nên tại các cơ sở khám chữa bệnh YHCT phương pháp đánh giá chất lượng dược liệu chủ yếu dựa vào cảm quan [3]. Những thông báo gần đây về chất lượng dược liệu trên thị trường cho thấy số mẫu dược liệu và chế phẩm TCT lấy kiểm tra không đạt một số tiêu chuẩn chất lượng ở mức cao [4]. Chính vì vậy, việc tìm hiểu thực trạng chất lượng và tình hình sử dụng TCT là rất cần thiết. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có các nghiên cứu đánh giá về chất lượng và tình hình sử dụng thuốc tại các bệnh viện

   
NCCSM.01400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *