CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU NỘI SOI PHẾ QUẢN GÂY MÊ

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU NỘI SOI PHẾ QUẢN GÂY MÊ

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU NỘI SOI PHẾ QUẢN GÂY MÊ
Vũ Dũng1, Ngô Quý Châu2,3
1 Bệnh viện Saint Paul
2 Bệnh viện Tâm Anh
3 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục đích: Nhận xét chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân trước và sau khi nội soi phế quản. Đối tượng và phương pháp:  Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 60 bệnh nhân được soi phế quản tại Trung tâm Hô Hấp- Bệnh viện Bạch Mai từ 7/2020 đến 7/2021. Kết quả: Ngay sau khi soi phế quản, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân giảm rõ rệt, đa số bệnh nhân phải nằm nghỉ tại giường. Sau soi 0h, chất lượng cuộc sống bệnh nhân ở bậc 1 vẫn nhiều nhất chiếm 40%, tiếp theo là bậc 0 chiếm 31.7%, bậc 2 chiếm 23.3%, bậc 3 chiếm 3.3%. Chất lượng cuộc sống bệnh nhân ở 24h sau soi bậc 1 chiếm nhiều nhất chiếm 55%, tiếp theo là bậc 2 chiếm 21.7%, bậc 0 chiếm 18.3%. Kết luận: Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân giảm đi sau khi soi phế quản nhưng trở về gần như lúc trước khi soi phế quản sau 24 giờ.

Năm  1897,  khi  nhà  thanh  quản  học  người Đức  Gustav  Killian  thực  hiện  thủ  thuật  nội  soi phế quản ống mềm lần đầu, đến nay trải qua hơn 1 thế kỷ phát triển, nội soi phế quản ống mềm đã dần trở thành một  kỹ thuật thăm dò phổ biến và ưu việt trong chẩn đoán và điều trị. Đi cùng với đó là sự tiến bộ trong nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp vô cảm nhằm mục đích hạn chế biến chứng trong quá trình làm thủ thuật và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.1Gây mê toàn thân khi nội soi phế quản ngày  càng  được  áp  dụng  rộng  rãi  trong  thực hành lâm sàng với ưu điểm cải thiện chất lượng cuộc sống (dễ chịu, giảm lo âu, kích thích, hạn chế ho) từ đó góp phần hạn chế các biến chứng trong qua trình nội soi như khó thở, co thắt phế quản, tăng huyết áp, suy hô hấp…. Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm đó, vẫn còn những vấn đề đặt ra với nội soi phế quản ống mềm gây mê phổ biến là tình trạng tụt huyết áp và giảm độ bão hòa oxy máu dưới 90% với tỷ lệ lần lượt là 15,4%  và  16,4%.2,3Nhằm  góp  phần  nhận  xét ảnh hưởng của nội soi phế quản ống mềm gây mê đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và đặc biệt tập trung vào các yếu tố nguy cơ gây giảm độ bão hòa oxy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: ”Nhận xét chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trong và sau khi nội soi phế quản”.

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU NỘI SOI PHẾ QUẢN GÂY MÊ

Leave a Comment