CHẺ ĐÔI ĐỐT SỐNG THỂ KÍN: BÁO CÁO LOẠT CA

CHẺ ĐÔI ĐỐT SỐNG THỂ KÍN: BÁO CÁO LOẠT CA

CHẺ ĐÔI ĐỐT SỐNG THỂ KÍN: BÁO CÁO LOẠT CA
Bs La Hồng Châu1, Bs Hà Tố Nguyên1
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh- Bệnh viện Từ Dũ
Đặt vấn đề: Hình ảnh của chẻ đôi đốt sống thể kín rất đa dạng, có thể chẩn đoán trước sinh.
Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả các đặc điểm hình ảnh của chẻ đôi đốt sống thể kín, phân loại các chẻ đôi đốt sống thể kín thường gặp.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: báo cáo loạt ca, theo dõi tiến cứu.
Kết luận: Siêu âm có vai trò quan trọng trong chẩn đoán chẻ đôi đốt sống thể kín trước sinh. Xác hướng trong tư vấn tiền sản.

Chẻ đôi đốt sống (CĐĐS) là nhóm bệnh lý bất thường bẩm sinh do sự đóng không hoàn toàn của các cấu trúc ở đường giữa  bao gồm thần kinh, xương và các thành phần của mô mềm. Các bất thường này được chia ra làm 2 thể : thể kín và thể hở. Trong đó, thể hở thường gặp, gồm có thoát vị tủy và thoát vị tuỷ – màng tủy, dạng này kết hợp với bất thường Chiari II, được Campbell và cộng sự miêu tả với hai hình ảnh biến đổi ở sọ là hình ảnh trái chanh (lemon sign) và hình ảnh trái chuối (banana sign). CĐĐS thể kín ít gặp hơn chỉ chiếm khoảng 7-15% gồm: thoát vị màng tủy, thoát vị mỡ – tủy –  màng tủy, thoát vị mỡ – tủy, hay nhóm thuộc thể ẩn có kèm hoặc không kèm theo tủy bám thấp,… Trong CĐĐS thể kín những bất thường ở sọ thai nhi hầu như không có. Đó chính là thử thách lớn trong chẩn đoán trước sinh.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment