Đặc điểm bạch cầu máu ngoại vi ở người nhiễm toxocara

Đặc điểm bạch cầu máu ngoại vi ở người nhiễm toxocara

Tên bài báo:Đặc điểm bạch cầu máu ngoại vi ở người nhiễm toxocara

Tác giả:    Trần Minh Hậu, Đỗ Thị Đáng

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2007    Số:    2    Tập:    564    Trang:    26-28

Nghiên cứu đặc điểm bạch cầu máu ngoại vi ở 318 người nhiễm toxocara thuộc 1 xã của huyện Kiến Xương, Thái Bình và 1 phường của thành phố Thái Bình. Các đối tượng được xét nghiệm máu làm phản ứng ELISA và đếm số lượng bạch cầu, định công thức bạch cầu. Kết quả: 52 đối tượng có phản ứng ELISA(+) với toxocara, chiếm tỷ lệ 16,4%. Tỷ lệ giữa các lứa tuổi bị nhiễm là tương đương nhau. Những đối tượng bị nhiễm toxocara đều có số lượng bạch cầu tăng hơn nhóm không nhiễm (có phản ứng ELISA(-)) một cách có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Đặc biệt, 100% những người nhiễm toxocara đều tăng bạch cầu ưa axit, trong khi đó chỉ có 11,53% tăng bạch cầu hạt trung tính và 5,77% tăng bạch cầu lymphocyte.

Đặc điểm bạch cầu máu ngoại vi ở người nhiễm Toxocara

Leave a Comment