ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG Ở TRẺ

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG Ở TRẺ

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG Ở TRẺ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I 

Nguyễn Phú Lộc*, Hoàng Trọng Kim* 

TÓM TẮT 

Để xác định các yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp tử vong của những bệnh nhân được chuyển từ các cơ sở y tế đến khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1, một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 92 trường hợp tử vong trong trong khoảng thời gian từ 3/2003 – 2/2004. 

Kết quả: tỉ lệ tử vong 10,1% trên tổng số trẻ được chuyển đến khoa cấp cứu BVNĐ1, trong đó 42,4% tử vong trong 24 giờ đầu; 23,9% tử vong ngay tại khoa cấp cứu. Lứa tuổi sơ sinh có tỉ lệ tử vong cao nhất (51,1%). Phần lớn bệnh nhân được chuyển đến từ cáckhoa nhi và cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh (82,7%), trong tình trạng không ổn định (70,7%) bằng xe cứu thương (91,3%) vì vượt quá khả năng chuyên môn (77,2%), đa số được xử trí ban đầu trước khi chuyển viện (70,7%), và hầu hết có nhân viên y tế hộ tống (94,6%), nhưng chỉ có 42,4% trường hợp được theo dõi. Có 51,1% trường hợp xảy ra biến cố trong quá trình chuyển viện, chỉ có 4,3% được xử trí khi có biến cố xảy ra. Khi nhập viện tại khoa cấp cứu Nhi Đồng 1, 76,1% trường hợp phải cấp cứu khẩn cấp. Các bệnh lý thường gây tử vong là : bệnh lý chu sinh 25%, dị tật bẩm sinh 25%, bệnh lý thần kinh 15,2% bệnh lý hô hấp 12%, bệnh các bệnh lý khác 21%.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment