ĐẶC ĐIỂM KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG ĐỢT CẤP CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

ĐẶC ĐIỂM KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG ĐỢT CẤP CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

ĐẶC ĐIỂM KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG ĐỢT CẤP CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
Hoàng Thủy1, Nguyễn Viết Nhung1, Nguyễn Đình Tiến2
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá kết quả xét nghiệm khí máu động mạch ở bệnh nhân bị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đánh giá kết quả khí máu trên 152 bệnh nhân được chẩn đoán xác định đợt cấp COPD, điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 9/2016 – 02/2019. Kết quả: Đa số (61,2%) số bệnh nhân có giảm PaO2 và 53,9% bệnh nhân có tăng  PaCO2. Giá trị trung bình của một số chỉ tiêu khí máu pH 7.395 ± 0,049, PaO2 82.268 ± 11.838, PaCO2 46.037 ± 11.838, HCO3- 27.338 ± 5.107. Có 93 bệnh nhân đợt cấp COPD nhập viện chiếm 61,2% có tình trạng suy hô hấp biểu hiện trên khí máu động mạch. Đặc điểm các bệnh nhân suy hô hấp theo khí máu động mạch trong nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu là tăng PaCO2 chiếm 54,8 %, suy hỗn hợp 35,5% và suy hô hấp giảm PaO2 đơn thuần 9,7%. Kết luận: Khí máu động mạch là xét nghiệm rất có ý nghĩa không những để chẩn đoán suy hô hấp mà còn đánh giá tình trạng rối loạn kiềm toan trong đợt cấp của COPD.

Bệnh  phổi  tắc  nghẽn  mạn  tính  (COPD–chronic  obstructive  pulmonary  disease)  là  một bệnh phổ biến trên thế giới, theo Tổ chức Y Tế thế giới, số người mắc COPD ngày càng tăng, dự đoán tới năm 2020 COPD sẽ đứng hàng thứ 3 trong số các bệnh phổ biến nhất toàn cầu. Đây là một bệnh nặng, gây tàn phế và tạo ra gánh nặng cho bệnh nhân cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe của toàn xã hội.COPD là một bệnh tiến triển dần dần không hồi phục, xen kẽ có những đợt cấp. Đợt cấp của COPD  là  biến  cố  nguy  hiểm  xảy  ra  trong  quá trình diễn tiến của bệnh  bởi vì đợt cấp gây ảnh hưởng  xấu  đến  chấtlượng  cuộc  sống,  thường phải nhập viện, tăng tỉ lệ tái nhập viện và tăng tốc độ tiến triển nặng lên của bệnh. Đợt cấp của COPD là tập hợp các sự kiện thường liên quan tới hiện tượng tăng đáp ứng viêm đường thở, tăng bài tiết đờm và bẫy khí. Những thay đổinày góp phần làm tăng mức độ khó thở và nặng hơn là rối loạn khí máu và suy hô hấp

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment