Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm não màng não do varicella zoster virus

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm não màng não do varicella zoster virus [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm não màng não do varicella zoster virus
Authors:  Nguyễn Đình, Dũng
Advisor:  Bùi Vũ, Huy
Vũ Minh, Điền
Keywords:  Varicella zoster virus;Viêm não màng não
Issue Date:  2023
Abstract:  Bệnh viêm não màng não do VZV được ghi nhận là do sự tái hoạt lại của virus đã mắc từ thời thiếu niên. Bệnh cảnh trên lâm sàng của viêm não màng não do VZV biểu hiện rất đa dạng với nhiều mức độ, từ nhẹ đến rất nặng và có nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment