Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm thận lupus class iii- iv ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm thận lupus class iii- iv ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm thận lupus class iii- iv ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Dương Thị Thanh Bình, Thái Thiên Nam, Nguyễn Thị Ngọc, Lương Thị Phượng, Nguyễn Thu Hương

Mục tiêu: Mô tả biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương thận ở trẻ mắc viêm thận lupus (LN) class III- IV.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 60 trẻ chẩn đoán LN class III- IV tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 6/2019 – 7/2020.

Kết quả: Tuổi mắc bệnh TB 11,6 ± 2,3, nữ: 83,3%. Triệu chứng lâm sàng hay gặp: viêm đau khớp (75%), tổn thương da (67,8%), tràn dịch đa màng (63,5%), biểu hiện tăng huyết áp, đái máu gặp nhiều hơn trong LN class IV (p< 0,05). Đa số trẻ có giảm bổ thể, Anti- ds DNA dương tính. Lượng protein, albunmin máu TB giảm rõ rệt trên trẻ LN class IV (p< 0,05) với 75 % trẻ có protein niệu ngưỡng thận hư. 58% trẻ mắc hội chứng thận hư có thể kèm suy thận, điểm trung bình AI và CI (trên MBH) cao hơn ở nhóm trẻ mắc LN class VI (p< 0,05). 98,3% trẻ có điểm SLEDAI hoạt động mạnh > 10 điểm.

Kết luận: Trẻ mắc LN class III- IV hay gặp: tổn thương da, khớp, thận, bất thường xét nghiệm miễn dịch và điểm SLEDAI hoạt động mạnh. Nhóm class IV có tỷ lệ tăng huyết áp, đái máu, giảm albumin- protein máu, tỷ lệ mắc HCTH (+/- suy thận) và điểm trung bình CI, AI cao hơn hẳn LN class III ( p>0,05).

 

 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm thận lupus class iii- iv ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Leave a Comment