ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU NÃO Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ

ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU NÃO Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ

ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU NÃO Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ
Vi Thị Phương Lan1, Vũ Tiến Thăng1, Hoàng Thu Soan1, Chu Hoàng Hưng1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi chỉ số tốc độ dòng chảy, sức cản mạch máu não bằng siêu âm Doppler ở bệnh nhân (BN) thoái hóa cột sống cổ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 27 BN được chẩn đoán thoái hóa cột sống cổ tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên, nhóm chứng gồm 20 người khỏe mạnh, thời gian từ tháng 1/2020 – 6/2020. Kết quả và kết luận: Tốc độ dòng chảy trung bình của mạch máu não ở nhóm bệnh thấp hơn so với nhóm chứng (p < 0,05) và có xu hướng giảm 1 bên động mạch đốt sống (33,3%). Sức cản lòng mạch trung bình của mạch máu não ở nhóm bệnh cao hơn so với nhóm chứng (p < 0,05) và có xu hướng tăng ở 1 hoặc cả 2 bên động mạch não (11,1 – 18,5%).

Thoái hóa cột sống cổ (cervical spondylosis) là bệnh lý mạn tính khá phổ biến, tiến triển chậm, thường gặp ở người lớn tuổi và liên quan đến tư thế vận động. Tổn thương cơ bản của bệnh là tình trạng thoái hóa sụn khớp hoặc đĩa đệm ở cột sống cổ. Có thể gặp thoái hóa ở bất kỳ đoạn nào, song thường gặp nhất là C5, C6, C7. Nguyên nhân do quá trình lão hóa của tổ chức sụn, tế bào và tổ chức khớp và quanh khớp (cơ cạnh cột sống, dây chằng, thần kinh…), 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment