ĐẶC ĐIỂM NHIỄM NẤM Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 (2009 – 2013)

ĐẶC ĐIỂM NHIỄM NẤM Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 (2009 – 2013)

 ĐẶC ĐIỂM NHIỄM NẤM Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 (2009 – 2013)

Lê Trần Anh*; Nguyễn Khắc Lực*; Đỗ Ngọc Ánh*
TÓM TẮT
Để tìm hiểu về đặc điểm cũng như giá trị các xét  nghiệm chẩn đoán nhiễm nấm, chúng tôi tiến  hành  hồi  cứu  số  liệu  thống  kê  bệnh  nhân  (BN)  tại  Bệnh  viện  Quân  y  103  trong  5  năm (2009 – 2013). Kết quả: có 2.216 BN nhiễm nấm. Tuổi trung bình 31,99; > 50% BN trong độ tuổi 20  –  39.  Nam  gặp  nhiều  hơn  nữ  (nam/nữ  =  1,69).  Các  loại  nấm  hay  gặp  là  nấm  da,  nấm Candida  và  nấm  Malassezia.  Loại  bệnh  phẩm  phát  hiện  nhiễm  nấm  nhiều  nhất  là  vảy  da 
(64,21%), dịch âm đạo (14,08%)… Nhiễm nấm ở máu, dịch não tủy, mô… rất hiếm gặp. Nấm phát hiện được chủ yếu nhờ xét nghiệm trực tiếp (96,8%), nuôi cấy chỉ 3,2%. Số lượng BN tăng từ tháng 3 đến tháng 10; giảm đi trong các tháng mùa đông (tháng 11 đến tháng 2).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment