ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

 ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƢƠNG ĐÙI BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Trần Đình Chiến*; Nguyễn Đăng Long*; Đỗ Đức Bình* 
TÓM TẮT
87 bệnh nhân (BN) gãy đầu dưới xương đùi  (GĐDXĐ) được điều trị  tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 103 từ  1 –  2007 đến 10 –  2012, kết quả  cho thấy: 65 BN nam và 22 BN nữ, tuổi trung bình 40,6 (15  –  87 tuổi). Nguyên nhân gãy xương chủ  yếu do tai nạn giao thông (TNGT) (67,82%). 74 BN  (85,05%) gãy xương kín, 13 BN (14,95%) gãy xương hở. Phân loại gãy xương theo AO: gãy trên lồi cầu: 44,82%, gãy từng lồi cầu: 17,24%, gãy liên lồi cầu: 37,94%. Phương tiện kết hợp xương đã sử  dụng gồm: vít xốp, găm đinh Kirschner, nẹp DCS, nẹp ốp lồi cầu,  nẹp khóa. Theo dõi xa từ  2,5 –  4,5 năm cho 68 BN. Đánh giá kết quả  theo tiêu chuẩn của Sander R: tốt 55,88%, khá: 25,00%, trung bình: 13,24%, kém: 5,88%. Bi ến chứng: không liền xương 1 BN, nhiễm khuẩn 2 BN, hạn chế gấp gối 12 BN

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment